ZIELONE SZKOŁY NA 2018 ROK

ZIELONE SZKOŁY NA 2018 ROK

Kozłowiecki Park Krajobrazowy - Leśna szkoła przygody

TREŚCI EDUKACYJNE

 • Historia Polski i Lubelszczyzny, rezydencja magnacka, założenia parkowe.
 • Las - środowisko roślin i zwierząt, warstwy lasu, znaczenie lasu, gospodarka leśna. Jak przetrwać w lesie - gry i zabawy integracyjne.
 • Rzeka - nurt, prawy i lewy brzeg, starorzecze, źródło i ujście.
 • Środowisko wodne - rośliny i zwierzęta, ptaki i bezkręgowce wodne.

I DZIEŃ

 • Wyjazd
 • Zawieprzyce - ruiny zamku, stary park, rośliny ciepłolubne
 • Spacer doliną Wieprza - rzeka (nurt, prawy i lewy brzeg, starorzecze, źródło i ujście)
 • Kozłówka - zwiedzanie pałacu i parku. Zajęcia plastyczne
 • Obiad
 •  Spacer po lesie - budowa warstwowa lasu, rozpoznawanie roślin i zwierząt
 • Kolacja
 • Nocne podchody

II DZIEŃ

 • Śniadanie
 • Zajęcia w lesie. Zawody na orientację (posługiwanie się mapą, poszukiwanie w terenie punktów zaznaczonych na mapie)
 • Gra terenowa "Sztandary"
 • Obiad
 • Podstawy samodzielnego przetrwania w lesie - budowa szałasu, rozpalanie ogniska bez zapałek, budowanie kuchni polowej, gotowanie na ognisku, wyrób narzędzi z krzemienia, budowa noszy
 • Kolacja
 • Ognisko lub dyskoteka

III DZIEŃ

 • Śniadanie
 • Wizyta w szkółce leśnej "Stróżek"
 • Kompleks stawów hodowlanych w Samoklęskach - środowisko wodne: obserwacja ptaków przez lornetki, rozpoznawanie gatunków, rozpoznawanie roślin wodnych, połów i rozpoznawanie bezkręgowców wodnych
 • Obiad
 • Gry i zabawy - narty wieloosobowe, skoki w workach, przeciąganie liny, strzelanie z łuków, itp.
 • Podsumowanie Zielonej Szkoły, rozdanie dyplomów
 • Powrót

CENA:    294 zł / os.    (grupa 45 osób + 3 os. opieki)

CENA:    310 zł / os.    (grupa 40 osób + 3 os. opieki)

CENA:    325 zł / os.    (grupa 35 osób + 3 os. opieki)

Cena obejmuje:
transport autokarem (dvd, klimatyzacja), ubezpieczenie NNW, 2 noclegi, posiłki (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje), bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, pomoce dydaktyczne (karty pracy, lornetki, bloki rysunkowe, kredki, łuki, narty wieloosobowe, liny, itp.), dyplomy dla uczestników, obsługę pilota - przewodnika, podatek VAT.


DODATKOWA MOŻLIWOŚĆ:

1. Wizyta na Rancho Arka w Sernikach

Po obu stronach Wisły - Kazimierski Park Krajobrazowy

TREŚCI EDUKACYJNE

 • Historia Polski i Lubelszczyzny, dziedzictwo kulturowe regionu.
 • Założenia pałacowo - parkowe, Czartoryscy - lekcja patriotyzmu.
 • Budowle obronne - baszty, zamki, forty.
 • Skamieniała przeszłość regionu - "Spacer po dnie morza".
 • Wąwozy i głębocznice - skąd się wzięły? Przyroda Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.
 • Wisła - największa dzika rzeka Europy Zachodniej i Środkowej.

I DZIEŃ

 • Wyjazd
 • Gołąb - Muzeum Nietypowych Rowerów, Domek Loretański
 • Dęblin - forty carskiej twierdzy, wizyta w Muzeum Sił Powietrznych (m.in. ponad 60 samolotów, śmigłowców, sprzęt rakietowy, radary)
 • Obiad
 • Nasiłów - kamieniołom, poszukiwanie skamieniałości (odciski muszli, fragmenty belemnitów i inne)
 • Spacer nadwiślańskim szlakiem - przełomowa dolina Wisły, piękny widok na Kazimierz
 • Kolacja
 • Ognisko - gry i zabawy

II DZIEŃ

 • Śniadanie
 • Rejs statkiem z Janowca do Kazimierza
 • Muzeum Przyrodnicze - skamieniałości, rośliny i zwierzęta Kazimierskiego Parku Krajobrazowego
 • Kazimierz - zwiedzanie ruin zamku i wejście na basztę
 • Wejście na Górę Trzech Krzyży: zajęcia plastyczne - "pejzaż"
 • Obiad
 • Zwiedzanie Kazimierza - Rynek, kamienice, Fara, Klasztor Franciszkanów
 • Kazimierskie wąwozy - Norowy Dół lub Korzeniowy Dół (ewentualnie dłuższy spacer na Albrechtówkę)
 • Rejs statkiem z Kazimierza do Janowca
 • Kolacja
 • Gry i zabawy, możliwość zorganizowania dyskoteki

III DZIEŃ

 • Śniadanie
 • Janowiec - zwiedzanie zamku - budowle i urządzenia obronne, Dwór z Moniaków, budynki gospodarcze - wystawa etnograficzna
 • Gry i zabawy - strzelanie z łuku, narty wieloosobowe, wyścigi w workach i spodniach wieloosobowych, przeciąganie liny, itp.
 • Podsumowanie Zielonej Szkoły, rozdanie dyplomów
 • Obiad
 • Puławy - Muzeum Czartoryskich w pałacu, spacer po parku
 • Nałęczów - Park Zdrojowy, wizyta w Palmiarni
 • Powrót

CENA:    308 zł / os.    (grupa 45 osób + 3 os. opieki)

CENA:    322 zł / os.    (grupa 40 osób + 3 os. opieki)

CENA:    338 zł / os.    (grupa 35 osób + 3 os. opieki)

Cena obejmuje:
transport autokarem (dvd, klimatyzacja), ubezpieczenie NNW, 2 noclegi, posiłki (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje), bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, bilety na statek, pomoce dydaktyczne (karty pracy, bloki rysunkowe, kredki, łuki, narty wieloosobowe, liny, itp.), dyplomy dla uczestników, obsługę pilota - przewodnika, podatek VAT.


DODATKOWE MOŻLIWOŚCI:

1. Farma Iluzji w Trojanowie

2. Wizyta w Parku Linowym w Kazimierzu

Polesie - W krainie żółwia błotnego

TREŚCI EDUKACYJNE

 • Różne formy ochrony przyrody - pomnik przyrody, park krajobrazowy, park narodowy. Ochrona czynna na przykładzie żółwia błotnego.
 • Sukcesja roślinna - zarastające jeziora.
 • Torfowisko jako środowisko życia - rośliny i zwierzęta bagienne.
 • Środowisko wodne - rośliny i zwierzęta.
 • Historia Polski i Polesia. Różnorodność wyznań religijnych we wschodniej Polsce.

I DZIEŃ

 • Wyjazd
 • Urszulin - projekcja filmu o Poleskim Parku Narodowym, wizyta w "wylęgarni żółwi"
 • Załucze Stare - Muzeum Poleskiego Parku Narodowego, mini ścieżka "Żółwik"
 • Przejście ścieżką dydaktyczną Dąb Dominik przez zarastające jezioro Moszne
 • Obiad
 • Wytyczno - pomnik żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, miejsce bitwy z 1939 roku z Armią Czerwoną
 • Spacer na Durne Bagno - wieża widokowa
 • Kolacja
 • Nocne podchody

II DZIEŃ

 • Śniadanie
 • Spacer dokoła jeziora Białego - środowisko wodne, obserwacje przyrodnicze (rośliny wodne, ptaki)
 • Gry i zabawy integracyjne - strzelanie z łuków, narty wieloosobowe, przeciąganie liny itp.
 • Obiad
 • Sobiborski Park Krajobrazowy - zajęcia w lesie: środowisko leśne - rośliny, zwierzęta, warstwy lasu, znaczenie lasu, gry i zabawy, gra terenowa "Podchody"
 • Kolacja
 • Ognisko lub dyskoteka

III DZIEŃ

 • Śniadanie
 • Włodawa - synagoga: Muzeum Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego, Cerkiew Prawosławna, spacer nad Bugiem (granica Polski)
 • Obiad
 • Podsumowanie Zielonej Szkoły, rozdanie dyplomów
 • Chełm - wizyta w podziemiach kredowych, Górka Katedralna
 • Powrót

CENA:    307 zł / os.    (grupa 45 osób + 3 os. opieki)

CENA:    320 zł / os.    (grupa 40 osób + 3 os. opieki)

CENA:    335 zł / os.    (grupa 35 osób + 3 os. opieki)

Cena obejmuje:
transport autokarem (dvd, klimatyzacja), ubezpieczenie NNW, 2 noclegi, posiłki (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje), bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, pomoce dydaktyczne (karty pracy, łuki, narty wieloosobowe, liny, itp.), dyplomy dla uczestników, obsługę pilota - przewodnika, podatek VAT.


DODATKOWE MOŻLIWOŚCI:

1. Wizyta w Ośrodku Garncarskim w Pawłowie - pokaz i samodzielne lepienie garnków

2. Skansen w Holi z cerkwią, dzwonnicą i wieżą ornitologiczną

3. Wycieczka szynobusem

Lasy Janowskie - Leśny Skarbiec

TREŚCI EDUKACYJNE

 • Leśny Kompleks Promocyjny - co to takiego?
 • Środowisko leśne - warstwy lasu, rozpoznawanie roślin, zwierzęta żyjące w lesie, gospodarka leśna.
 • Jak przetrwać w lesie - rozpalanie ogniska, budowanie kuchni polowej, posługiwanie się mapą, wyznaczanie stron świata.
 • Historia Ziemi Janowskiej - Ordynacja Zamojska, partyzanci w II wojnie światowej.

I DZIEŃ

 • Wyjazd
 • Momoty - unikalny, drewniany kościół księdza Pińciurka
 • Szklarnia - Ośrodek Hodowli Konika Biłgorajskiego
 • Porytowe Wzgórze - miejsce największej bitwy partyzanckiej II wojny światowej
 • Obiad
 • Przejażdżki konne w Ośrodku Hipoterapii "Karino"
 • Zajęcia w lesie - mini szkoła przetrwania, gra terenowa "Sztandary"
 • Kolacja
 • Nocne podchody

II DZIEŃ

 • Śniadanie
 • Zwiedzanie wystawy przyrodniczej
 • Zwiedzanie skansenu kolejki leśnej
 • Gry i zabawy integracyjne - strzelanie z łuku, przeciąganie liny, narty i spodnie wieloosobowe, itp.
 • Obiad
 • Przejażdżki konne w Ośrodku Hipoterapii "Karino"
 • Leśne safari samochodami terenowymi
 • Ścieżka przyrodnicza - warstwy lasu, rośliny i zwierzęta leśne
 • Kolacja
 • Gry i zabawy, ewentualnie ognisko lub dyskoteka

III DZIEŃ

 • Śniadanie
 • Łążek Garncarski - wizyta w pracowni garncarskiej
 • Zawody na orientację - odnajdywanie w terenie punktów zaznaczonych na mapie
 • Obiad
 • Wycieczka do bagiennego rezerwatu "Imielty Ług" - ślady żerowania bobrów, roślinność bagienna (dla chętnych przejście przez bagno)
 • Podsumowanie Zielonej Szkoły, rozdanie dyplomów
 • Powrót

CENA:    343 zł / os.    (grupa 45 osób + 3 os. opieki)

CENA:    357 zł / os.    (grupa 40 osób + 3 os. opieki)

CENA:    374 zł / os.    (grupa 35 osób + 3 os. opieki)

Cena obejmuje:
transport autokarem (dvd, klimatyzacja), ubezpieczenie NNW, 2 noclegi, posiłki (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje), bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty za przejażdżki konne i samochody terenowe, pomoce dydaktyczne (karty pracy, łuki, narty wieloosobowe, liny, itp.), dyplomy dla uczestników, obsługę pilota - przewodnika, podatek VAT..


DODATKOWE MOŻLIWOŚCI:

1. Wizyta w Parku Linowym

2. Przejażdżka po lesie pendzokami (czteroosobowymi rowerami)

3. Spotkanie z sokolnikiem - pokaz lotu ptaków drapieżnych

4. Wizyta w pływalni "Otylia"

5. Spływ kajakowy rzeką Bukowa

Roztocze - Kraina buka, jodły i tarpana

TREŚCI EDUKACYJNE

 • Historia Roztocza - wkład Ordynacji Zamojskiej w gospodarkę, kulturę i ochronę przyrody regionu.
 • Różne formy ochrony przyrody - pomnik przyrody, rezerwat, park narodowy.
 • Roztoczański Park Narodowy - cele i zadania, środowisko przyrodnicze, rośliny i zwierzęta. Próby restytucji ginących gatunków na przykładzie tarpana - konika polskiego.
 • Zajęcia plastyczne - rysuję krajobraz.

I DZIEŃ

 • Wyjazd
 • Krasnobród - Sanktuarium, Muzeum Regionalne, Ptaszarnia, Kaplica Na Wodzie
 • Górecko Kościelne - rezerwat "Szum", Aleja Dębów
 • Obiad
 • Wejście na Górę Tartaczną - panorama Zwierzyńca
 • Gry i zabawy integracyjne - strzelanie z łuku, przeciąganie liny, narty i spodnie wieloosobowe, itp.
 • Kolacja
 • Wieczorny spacer po Zwierzyńcu - Kościół Na Wyspie

II DZIEŃ

 • Śniadanie
 • Zwiedzanie Zwierzyńca- "Kamień Szarańczy", budynki Ordynacji Zamojskiej
 • Ośrodek Edukacyjno - Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego: projekcja filmu o Roztoczańskim Parku Narodowym, zwiedzanie ekspozycji muzealnej
 • Przejście ścieżką dydaktyczną "Po wydmie" do Stawów Echo. Obserwacja koników polskich
 • Obiad
 • Spacer na Piaseczną Górę: zajęcia plastyczne - "krajobraz"
 • Przejście ścieżką dydaktyczną na Bukową Górę
 • Kolacja
 • Gry i zabawy integracyjne. Możliwość zorganizowania ogniska

III DZIEŃ

 • Śniadanie
 • Susiec - przejście ścieżką dydaktyczną w rezerwacie "Szumy Nad Tanwią"
 • Wizyta w rezerwacie "Czartowe Pole"
 • Obiad
 • Guciów - mini skansen
 • Podsumowanie Zielonej Szkoły, rozdanie dyplomów
 • Powrót

CENA:    324 zł / os.    (grupa 45 osób + 3 os. opieki)

CENA:    341 zł / os.    (grupa 40 osób + 3 os. opieki)

CENA:    362 zł / os.    (grupa 35 osób + 3 os. opieki)

Cena obejmuje:
transport autokarem (dvd, klimatyzacja), ubezpieczenie NNW, 2 noclegi, posiłki (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje), bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, pomoce dydaktyczne (karty pracy, bloki rysunkowe, kredki, łuki, narty wieloosobowe, liny, itp.), dyplomy dla uczestników, obsługę pilota - przewodnika, podatek VAT


DODATKOWE MOŻLIWOŚCI:

1. Spływ Wieprzem - 3 godzinny, bezpieczny i łatwy

2. Wizyta w Zamościu (Stare Miasto, Ogród Zoologiczny)

3. Wizyta w Parku Linowym w Suścu

4. Przejażdżka opancerzonym transporterem kołowym SKOT

Białowieska Puszcza

TREŚCI EDUKACYJNE

 • Różne formy ochrony przyrody - pomnik przyrody, rezerwat, park narodowy. Ochrona bierna - rezerwat ścisły. Ochrona czynna na przykładzie żubra.
 • Rośliny i zwierzęta w pierwotnej puszczy. Czy Puszczę tworzą różne lasy?
 • Historia i kultura regionu. Prawosławie w historii Polski.

I DZIEŃ

 • Wyjazd
 • Hajnówka - zwiedzanie współczesnej Cerkwi Świętej Trójcy, największej w Polsce
 • Obiad
 • Ścieżka przyrodnicza "Brama do Puszczy" - przyroda na obrzeżach Puszczy, piętra lasu, różne środowiska leśne, ochrona Puszczy, wieża widokowa
 • Kolacja
 • Gry i zabawy integracyjne - strzelanie z łuku, przeciąganie liny, narty i spodnie wieloosobowe, itp.

II DZIEŃ

 • Śniadanie
 • Białowieża - Muzeum Przyrodniczo-Leśne, wieża widokowa, park pałacowy
 • Rezerwat Pokazowy Żubrów (również inne zwierzęta)
 • Obiad
 • Białowieski Park Narodowy - wycieczka piesza z przewodnikiem puszczańskim do Rezerwatu Ścisłego: spacer nieoznakowaną trasą przez pierwotny las, który nigdy nie był sadzony ani wycięty przez człowieka. Prastary, wielowiekowy las z dużą ilością martwego drzewa: stojące suche pnie, złomy, wykroty
 • Kolacja
 • Ognisko

III DZIEŃ

 • Śniadanie
 • Wizyta na zaporze czołowej Zalewu Siemianówka
 • Park przyrodniczy w Gruszkach (Izba Przyrodniczo-Leśna, zegar słoneczny, kamienny krąg - "Miejsce Mocy", barć na drzewie, zwierzęca jadłodajnia, itp.) - zajęcia edukacyjne
 • Podsumowanie Zielonej Szkoły, rozdanie dyplomów
 • Obiad
 • Grabarka - Święta Góra, najważniejsze sanktuarium prawosławne w Polsce
 • Powrót

CENA:    325 zł / os.    (grupa 45 osób + 3 os. opieki)

CENA:    344 zł / os.    (grupa 40 osób + 3 os. opieki)

CENA:    365 zł / os.    (grupa 35 osób + 3 os. opieki)

Cena obejmuje:
transport autokarem (dvd, klimatyzacja), ubezpieczenie NNW, 2 noclegi, posiłki (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje), bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, pomoce dydaktyczne (karty pracy, łuki, narty wieloosobowe, liny, itp.), dyplomy dla uczestników, przewodnika w Rezerwacie Ścisłym, obsługę pilota - przewodnika, podatek VAT.


DODATKOWE MOŻLIWOŚCI:

1. Wycieczka szlakiem Tatarów - Kruszyniany (meczet, muzułmański cmentarz - mizar)

2. Zajęcia edukacyjne w gospodarstwie agroturystycznym "Bobrowa zagroda" (zajęcia garncarskie, obróbka lnu, wyroby z wikliny i słomy, "myśliwski tor przeszkód")

3. Wycieczka kolejką wąskotorową: Hajnówka - Topiło - Hajnówka (lub na krótszej trasie)

Serpelice - Przygoda nad Bugiem

TREŚCI EDUKACYJNE

 • Zielona Szkoła wybitnie przygodowa, wiele zajęć integrujących grupę,uczących współdziałania, dających możliwość sprawdzenia się w trudnych warunkach.

I DZIEŃ

 • Wyjazd. Po przyjeździe zakwaterowanie, podział na grupy
 • Wycieczka przyrodnicza - terenoznawstwo (zasady działania i posługiwania się kompasem, busolą, "GPS-em")
 • Wspinaczka - pokaz sprzętu, wiązanie węzłów, nauka zakładania uprzęży i uzbrojenia lin w sprzęt alpinistyczny, nauka technik wspinaczkowych na wieży treningowej
 • Obiad
 • Nauka pokonywania toru przeszkód - ściana płaczu, drabinka, lina
 • Łucznictwo - budowa łuku, technika celowania, strzelanie
 • Kolacja
 • Ognisko lub do wyboru: dyskoteka, karaoke, kino leśne

II DZIEŃ

 • Śniadanie
 • Zjazd na linie nad Bugiem. Poszukiwanie zaginionego skarbu
 • Obiad
 • Strzelectwo - strzelanie z broni pneumatycznej do tarcz
 • Zjazd desantowy ze wspinaczki strażackiej
 • Kolacja
 • Wycieczka nocna po lesie - gra taktyczna

III DZIEŃ

 • Śniadanie
 • Team building - zespołowe gry terenowe
 • Survival - sposoby rozniecania ognia, maskowanie, itp.
 • Obiad
 • Podsumowanie Zielonej Szkoły, rozdanie dyplomów
 • Powrót

CENA:    375 zł / os.    (grupa 45 osób + 3 os. opieki)

CENA:    389 zł / os.    (grupa 40 osób + 3 os. opieki)

CENA:    409 zł / os.    (grupa 35 osób + 3 os. opieki)

Cena obejmuje:
transport autokarem (dvd, klimatyzacja), ubezpieczenie NNW, 2 noclegi, posiłki (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje), opłatę za korzystanie ze sprzętu i urządzeń, opiekę instruktorów, dyplomy dla uczestników, obsługę pilota - przewodnika, podatek VAT..

Góry Świętokrzyskie

TREŚCI EDUKACYJNE

 • Dziedzictwo historyczne i kulturowe Regionu Świętokrzyskiego - budowle obronne (zamki różnych epok), przemysł na przestrzeni wieków. 
 • Góry Świętokrzyskie - najstarsze góry Polski. 
 • Różnorodne formy ochrony przyrody - pomnik przyrody, rezerwat, park narodowy.

I DZIEŃ

 • Wyjazd
 • Ćmielów - Żywe Muzeum Porcelany (proces wytwarzania porcelany, ekspozycja wyrobów)
 • Krzemionki Opatowskie - wizyta w neolitycznej kopalni krzemienia pasiastego, skansen (rekonstrukcja pradziejowej osady)
 • Obiad
 • Świętokrzyski Park Narodowy - wejście na Łysą Górę (Święty Krzyż), zwiedzanie klasztoru (krypta Jeremiego Wiśniowieckiego, Kaplica Oleśnickich, Muzeum Misyjne), Muzeum Przyrodnicze, platforma widokowa na gołoborzu
 • Kolacja
 • Gry i zabawy integracyjne - strzelanie z łuku, narty wieloosobowe, przeciąganie liny, itp.

II DZIEŃ

 • Śniadanie
 • Zagnańsk - pomnik przyrody Dąb Bartek
 • Skarżysko Kamienna - Muzeum im. Orła Białego (m.in. czołgi, armaty, pojazdy pancerne, samoloty)
 • Obiad
 • Przejście przez Górę Zelejową lub wizyta w kamieniołomie Zygmuntówka
 • Chęciny- zwiedzanie ruin zamku, zajęcia plastyczne
 • Kolacja
 • Ognisko

III DZIEŃ

 • Śniadanie
 • Kielce - rezerwat geologiczny Kadzielnia, Muzeum Zabawek i Zabawy
 • Opatów - trasa podziemna
 • Obiad
 • Ujazd - zwiedzanie zamku, podsumowanie Zielonej Szkoły i rozdanie dyplomów
 • Powrót

CENA:    388 zł / os.    (grupa 45 osób + 3 os. opieki)

CENA:    406 zł / os.    (grupa 40 osób + 3 os. opieki)

CENA:    429 zł / os.    (grupa 35 osób + 3 os. opieki)

Cena obejmuje:
transport autokarem (dvd, klimatyzacja), ubezpieczenie NNW, 2 noclegi, posiłki (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje), bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, pomoce dydaktyczne (karty pracy, bloki rysunkowe, kredki, łuki, narty wieloosobowe, liny, itp.), dyplomy dla uczestników, obsługę pilota - przewodnika, podatek VAT.


DODATKOWE MOŻLIWOŚCI:

1. Wizyta w pływalni "Perła"

2. Zwiedzanie Jaskini Raj

3. Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

4. Wizyta w Parku Jurajskim w Bałtowie

Jura Krakowsko - Częstochowska

TREŚCI EDUKACYJNE

 • Geografia i geologia Jury. 
 • Historia "Orlich gniazd" - budowle obronne. 
 • Rośliny i zwierzęta terenów krasowych. 
 • Praca z mapą - sposoby wyznaczania stron świata, orientacja w terenie. 
 • Zabawa i integracja.

I DZIEŃ

 • Wyjazd
 • Mirów - ruiny zamku, spacer do Bobolic
 • Bobolice - zwiedzanie zamku
 • Obiad
 • Skały Rzędkowickie - "wyprawa po kalcyt"
 • Kolacja
 • Nocne podchody

II DZIEŃ

 • Śniadanie
 • Zajęcia wspinaczkowe - most linowy, zjazdy na linie, tyrolka, samodzielne wspinanie w pełnej asekuracji
 • Obiad
 • Zajęcia wspinaczkowe - ciąg dalszy
 • Gry i zabawy integracyjne - strzelanie z łuku, narty wieloosobowe, przeciąganie liny, itp.
 • Zajęcia plastyczne - wyrób pamiątek z kalcytu
 • Kolacja
 • Ognisko lub dyskoteka

III DZIEŃ

 • Śniadanie
 • Impreza na orientację - poszukiwanie w terenie punktów zaznaczonych na mapie
 • Wycieczka piesza do Rezerwatu Góra Zborów
 • Obiad
 • Podsumowanie Zielonej Szkoły, rozdanie dyplomów
 • Powrót

CENA:    358 zł / os.    (grupa 45 osób + 3 os. opieki)

CENA:    375 zł / os.    (grupa 40 osób + 3 os. opieki)

CENA:    398 zł / os.    (grupa 35 osób + 3 os. opieki)

Cena obejmuje:
transport autokarem (dvd, klimatyzacja), ubezpieczenie NNW, 2 noclegi, posiłki (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje), opłatę za zajęcia wspinaczkowe i opiekę instruktorów, pomoce dydaktyczne (mapy, "glugany", łuki, narty wieloosobowe, liny, itp.), dyplomy dla uczestników, obsługę pilota - przewodnika, podatek VAT.

Tatry

TREŚCI EDUKACYJNE

 • Tatry - najwyższe góry Polski. Piętra roślinności w górach.
 • Ochrona przyrody w Tatrzańskim Parku Narodowym.
 • Historia osadnictwa, ludzie i kultura Podhala.

I DZIEŃ

 • Wyjazd
 • Wycieczka piesza na Gubałówkę, zajęcia plastyczne - "panorama Tatr"
 • Obiadokolacja
 • Izba Regionalna "U Gąsienicy" - spotkanie w tradycyjnej chałupie góralskiej, opowieści o pierwszych osadnikach, zwyczajach pasterskich, zbójnikach; przyśpiewki i tańce góralskie, pokaz slajdów

II DZIEŃ

 • Śniadanie + prowiant na drogę
 • Tatrzański Park Narodowy - wycieczka piesza do Doliny Kościeliskiej: Wąwóz Kraków, Smocza Jama, Jaskinia Mroźna, Schronisko Ornak
 • Obiadokolacja
 • Gry i zabawy integracyjne, możliwość zorganizowania ogniska

III DZIEŃ

 • Śniadanie
 • Zakopane - skocznia narciarska Wielka Krokiew, Muzeum Tatrzańskie, Kościół na Pęksowym Brzyzku, Krupówki
 • Obiad
 • Podsumowanie Zielonej Szkoły, rozdanie dyplomów
 • Powrót

CENA:    308 zł / os.    (grupa 45 osób + 3 os. opieki)

CENA:    329 zł / os.    (grupa 40 osób + 3 os. opieki)

CENA:    357 zł / os.    (grupa 35 osób + 3 os. opieki)

Cena obejmuje:
transport autokarem (dvd, klimatyzacja), ubezpieczenie NNW, 2 noclegi, posiłki (2 śniadania, 2 obiadokolacje, 1 obiad), bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, pomoce dydaktyczne (bloki, kredki, łuki, narty wieloosobowe, liny), dyplomy dla uczestników, przewodnika tatrzańskiego, obsługę pilota - przewodnika, podatek VAT.

Kraków - Tatry

TREŚCI EDUKACYJNE

 • Kraków - dawna stolica Polski, historia miasta na tle dziejów kraju.
 • Tatry - najwyższe góry Polski. Piętra roślinności w górach.
 • Ochrona przyrody w Tatrzańskim Parku Narodowym.
 • Historia osadnictwa, ludzie i kultura Podhala.

I DZIEŃ

 • Wyjazd
 • Kraków - Wawel (katedra, dzwon Zygmunta, groby królewskie), Stare Miasto (Rynek, Sukiennice, Bazylika Mariacka, Brama Floriańska, Barbakan)
 • Obiad
 • Przejazd na Podhale
 • Kolacja
 • Ognisko lub dyskoteka

II DZIEŃ

 • Śniadanie
 • Wycieczka piesza na Gubałówkę, zajęcia plastyczne - "panorama Tatr"
 • Obiad
 • Spacer do Małego Cichego
 • Kolacja
 • Izba Regionalna "U Gąsienicy" - spotkanie w tradycyjnej chałupie góralskiej, opowieści o pierwszych osadnikach, zwyczajach pasterskich, zbójnikach; przyśpiewki i tańce góralskie, pokaz slajdów

III DZIEŃ

 • Śniadanie + prowiant na drogę
 • Tatrzański Park Narodowy - wycieczka piesza do Doliny Kościeliskiej: Wąwóz Kraków, Smocza Jama, Jaskinia Mroźna, Schronisko Ornak
 • Obiadokolacja
 • Gry i zabawy integracyjne, możliwość zorganizowania ogniska

IV DZIEŃ

 • Śniadanie
 • Zakopane - skocznia narciarska Wielka Krokiew, Muzeum Tatrzańskie, Kościół na Pęksowym Brzyzku, Krupówki
 • Obiad
 • Podsumowanie Zielonej Szkoły, rozdanie dyplomów
 • Powrót

CENA:    445 zł / os.    (grupa 45 osób + 3 os. opieki)

CENA:    471 zł / os.    (grupa 40 osób + 3 os. opieki)

CENA:    505 zł / os.    (grupa 35 osób + 3 os. opieki)

Cena obejmuje:
transport autokarem (dvd, klimatyzacja), ubezpieczenie NNW, 3 noclegi, posiłki (3 śniadania, 3 obiady, 1 obiadokolacja, 2 kolacje), bilety wstępu, pomoce dydaktyczne (bloki, kredki, łuki, narty wieloosobowe, liny, itp.), dyplomy dla uczestników, przewodnika po Krakowie, przewodnika tatrzańskiego, obsługę pilota - przewodnika, podatek VAT..

Wybrzeże Bałtyku - Najdalej na północ

TREŚCI EDUKACYJNE

 • Historia Pomorza, obrona polskiego wybrzeża w 1939 roku.
 • Przyroda na granicy lądu i morza.
 • Wybrzeże - główny szlak ptasich wędrówek. 
 • Foki i inne ssaki morskie.
 • Mieszkańcy słonych wód na świecie - oceanarium.
 • Zajęcia plastyczne - tematyka morska.

I DZIEŃ

 • Wyjazd
 • Malbork - zwiedzanie zamku krzyżackiego
 • Obiadokolacja

II DZIEŃ

 • Poranny spacer na plażę - poszukiwanie bursztynów i kamyków do wyrobu pamiątek
 • Śniadanie
 • Rozewie - latarnia morska i Muzeum Latarnictwa
 • Hel - wizyta w Fokarium; wystawa "Ssaki naszego morza", spacer ku cyplowi helskiemu, zwiedzanie baterii artylerii nabrzeżnej im. H. Laskowskiego z 1939 roku
 • Obiad
 • Jastrzębia Góra - najbardziej na północ wysunięta miejscowość Polski - obelisk "Gwiazda Północy"
 • Wybrzeże klifowe - plaża: zajęcia plastyczne
 • Kolacja
 • Wyrób pamiątek przy pomocy "gluganów" ze skarbów znalezionych na plaży

III DZIEŃ

 • Śniadanie
 • Gdańsk - Stare Miasto, Długi Targ, Stary Żuraw, Bazylika Mariacka, pomnik Neptuna
 • Obiad
 • Oliwa - Katedra Św. Trójcy (barokowe organy), Park Oliwski (alpinarium, palmiarnia)
 • Kolacja
 • Podsumowanie Zielonej Szkoły, rozdanie dyplomów
 • Gry i zabawy integracyjne (ewentualnie ognisko lub dyskoteka)

IV DZIEŃ

 • Śniadanie
 • Gdynia - wizyta w Akwarium Morskim, zwiedzanie okrętu ORP Błyskawica z II wojny światowej
 • Obiad
 • Powrót

CENA:    507 zł / os.    (grupa 45 osób + 3 os. opieki)

CENA:    543 zł / os.    (grupa 40 osób + 3 os. opieki)

CENA:    584 zł / os.    (grupa 35 osób + 3 os. opieki)

Cena obejmuje:
transport autokarem (dvd, klimatyzacja), ubezpieczenie NNW, 3 noclegi, posiłki (3 śniadania, 3 obiady, 1 obiadokolacja, 2 kolacje), bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, pomoce dydaktyczne (bloki rysunkowe, kredki, "glugany", łuki, narty wieloosobowe, liny, itp.), dyplomy dla uczestników, obsługę pilota - przewodnika, podatek VAT.


DODATKOWE MOŻLIWOŚCI:

1. Rejs statkiem po morzu

2. Wizyta na Westerplatte

3. Przy modyfikacji programu możemy zwiedzić Toruń

Wybrzeże Bałtyku - Szkoła wśród wydm

TREŚCI EDUKACYJNE

 • Kultura i historia Pomorza.
 • Ruchome wydmy - cóż to takiego?
 • Przyroda na granicy lądu i morza.
 • Wybrzeże - główny szlak ptasich wędrówek.
 • Ochrona przyrody w Słowińskim Parku Narodowym.
 • Zajęcia plastyczne - tematyka morska.

I DZIEŃ

 • Wyjazd
 • Toruń - spacer po Starym Mieście (Dom Kopernika, Rynek, Ratusz, pomnik M. Kopernika, zabytkowe kamienice, Katedra św. Janów)
 • Obiad
 • Przejazd w okolice Słowińskiego Parku Narodowego
 • Kolacja

II DZIEŃ

 • Śniadanie
 • Smołdzino - muzeum Słowińskiego Parku Narodowego
 • Kluki - skansen Słowińców, spacer do wieży widokowej nad jezioro Łebsko (trzecie w Polsce pod względem powierzchni)
 • Obiad
 • Teren byłej jednostki wojskowej - wieża widokowa, woliera z bielikiem
 • Spacer na plażę - poszukiwania bursztynów i kamyków
 • Kolacja
 • Ognisko lub dyskoteka

III DZIEŃ

 • Śniadanie
 • Słowiński Park Narodowy - wycieczka przez ruchome wydmy, wizyta w latarni morskiej Czołpino
 • Obiad
 • Gry i zabawy integracyjne - strzelanie z łuku, narty wieloosobowe, przeciąganie liny, itp.
 • Zajęcia plastyczne - wyrób pamiątek ze znalezionych "skarbów"
 • Kolacja
 • Dalszy ciąg zajęć

IV DZIEŃ

 • Śniadanie
 • Wycieczka do Ustki - spacer do portu, latarnia morska, bulwar nadmorski
 • Obiad
 • Przejście ścieżką dydaktyczną na Górę Rowokół - na szczycie wieża widokowa - "najpiękniejsze widoki polskiego wybrzeża"
 • Kolacja
 • Podsumowanie Zielonej Szkoły, rozdanie dyplomów
 • Ognisko lub dyskoteka

V DZIEŃ

 • Śniadanie
 • Gniew - zwiedzanie zamku krzyżackiego
 • Obiad
 • Powrót

CENA:    601 zł / os.    (grupa 45 osób + 3 os. opieki)

CENA:    638 zł / os.    (grupa 40 osób + 3 os. opieki)

CENA:    681 zł / os.    (grupa 35 osób + 3 os. opieki)

Cena obejmuje:
transport autokarem (dvd, klimatyzacja), ubezpieczenie NNW, 4 noclegi, posiłki (4 śniadania, 5 obiadów, 4 kolacje), bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, pomoce dydaktyczne (bloki rysunkowe, kredki, "glugany", łuki, narty wieloosobowe, liny, itp.), dyplomy dla uczestników, obsługę pilota - przewodnika, podatek VAT.