O nas

O nas

Działamy od 1998 roku. Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Są to: wycieczki szkolne, wypoczynek letni i zimowy.

Nasza specjalność to turystyka przyrodnicza, wyprawy do parków narodowych, rezerwatów, obserwacje ptaków, zajęcia edukacyjne.

Znajdziecie u nas również imprezy bardziej standardowe.

Serdecznie zapraszamy!

Nasz rachunek bankowy:
PKO B.P. II/O w Lublinie, nr: 67 1020 3150 0000 3102 0004 2481

Posiadamy Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Lubelskiego nr 051

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Obowiązek Informacyjny RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Turystyki Przyrodniczej PERKOZ z siedzibą w Lublinie, 20-111 ul. Rynek 14; NIP: 712-182-41-52, REGON: 430919010.
 2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo z nami kontaktować za pomocą:
  • telefon: (81) 534-24-62
  • e-mail: biuro@perkoz.lublin.pl
  • poczta tradycyjna: 20-111 Lublin, ul. Rynek 14
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przede wszystkim w celu zawarcia umowy oraz realizacji usługi turystycznej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji usługi turystycznej.
 4. Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju usługi oraz obowiązujących przepisów prawnych. Informujemy, że nie będziemy przechowywać Państwa danych dłużej niż wynikałoby to z określonych przepisów.
 5. Państwa dane mogą być udostępnione innych podmiotom w celu realizacji usługi, takim jak: firmy ubezpieczeniowe, firmy świadczące usługi noclegowe, piloci i wychowawcy, służby medyczne, itp.
 6. Informujemy, że mają Państwo prawo do wglądu w podane dane osobowe a także możliwość ich sprostowania, usunięcia oraz przeniesienia. Jednocześnie informujemy, że Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnej chwili. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetworzenie danych, które zostało dokonane na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).
 8. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu ani przetwarzaniu w sposób automatyczny.
 9. Informujemy, że w celu realizacji imprez turystycznych w państwach trzecich, dane osobowe mogą zostać przekazane do tych państw w zakresie niezbędnym do organizacji wyjazdu.